• Jouw Tandarts Dichtbij
  • Betrokken
  • Individueel advies
  • Specialisten in huis

Gecertificeerde kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan meetbare gecertificeerde kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt het regelmatig gecontroleerd door een externe gekwalificeerde partij. Binnen onze praktijk hebben wij een kwaliteitscoördinator die de processen met een kritische blik bekijkt. Dit zien wij als een belangrijk proces binnen de infectiepreventie. 

Zoals eerder vermeld, werken wij samen onder één dak met Kaakchirurgie Holland. Deze zorginstelling is ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) gecertificeerd. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dezelfde protocollen en regels van deze ZKN-certificering te hanteren. Verder hebben wij de HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) in oktober 2022 behaald. 

Verplicht zijn deze certificeringen voor tandartspraktijken niet. Toch doen wij het, omdat wij denken dat alleen op deze wijze de kwaliteit te toetsen is. En zoals wij eerder al gezegd hebben: wij hechten veel waarde aan kwaliteit!

gecertificeerde-kwaliteit-de-tandarts-dichtbij.jpg