Header algemeen tandarts dichtbij

Tarieven

De Tandarts Dichtbij hanteert de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor de tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2024, maar ook de bijbehorende Algemene bepalingen en de Regeling Mondzorg. De uitgebreide beschrijving van de tandartsencodes en de tarieven zijn te vinden in het KNMT Tarievenboekje van 2024.

I Consultatie en diagnostiek (C)

 

 

a. Consulten

 

 

C001

Consult ten behoeve van een intake

€ 53,50 

C002

Consult voor een periodieke controle

€ 26,75 

C003

Consult, niet zijnde periodieke controle

€ 26,75 

b. Diagnostisch onderzoek

 

 

C010

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 26,75 

C011

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion

€ 126,72 

C012

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan

€ 126,72 

C013

Studiemodellen

€ 35,20 

C014

Pocketregistratie

€ 42,24 

C015

Parodontiumregistratie

€ 84,48 

C016

Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling

€ 211,20 

c. Diversen

 

 

C020 

Mondzorg aan huis

€ 21,12 

C021

Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)

€ 29,57 

C022

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 14,08 

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)

 

 

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

€ 19,71 

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

€ 14,78 

X21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 84,48  

X22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 84,48 

X23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 30,98 

X24

Maken en beoordelen schedelfoto

€ 38,02 

X34

Beoordelen schedelfoto

€ 28,16 

X25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 239,36 

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 70,40  

III Preventieve mondzorg (M)

 

 

M01 

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

€ 15,78 

M02 

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

€ 15,78 

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 15,78 

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

€ 31,68 

M32 */** 

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

€ 21,12 

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

€ 7,04 

M40

Fluoridebehandeling

€ 17,60 

M61 *

Mondbeschermer of fluoridekap

€ 31,68 

M80 *

Behandeling van witte vlekken, eerste element

€ 61,25 

M81 *

Behandeling van witte vlekken, volgend element

€ 33,79 

IV Verdoving (A)

 

 

 

A10

Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving

€ 17,60 

A15

Oppervlakte verdoving

€ 9,15 

VI Vullingen (V)

 

 

a. Vullingen en volledig vormherstel tand of kies

 

 

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 29,57 

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 47,17 

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 61,25 

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 89,41 

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 43,65 

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 61,25 

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 75,33 

V84 

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 99,97 

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 56,32 

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 73,92 

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 88,00 

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 112,64 

V95

Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)

€ 176

b. Stiften

 

 

V80

Aanbrengen eerste wortelkanaalstift

€ 40,83

V85

Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 26,75

c. Diversen

 

 

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

€ 84,48 

V30

Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen)

€ 31,68 

V35

Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 17,60 

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

€ 7,04 

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 13,30 

V70 *

Parapulpaire stift

€ 13,30 

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 23,27 

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 9,97 

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

 

 

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

 

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 49,28 

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 38,72 

b. Wortelkanaalbehandeling

 

 

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

 

 

E60 *

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 56,32 

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

 

 

E04 

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 54,31 

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 126,72 

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 183,04 

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 239,36 

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 295,68 

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 17,60 

E19 

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 21,12 

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 56,32 

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.

 

 

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 42,24 

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 35,20 

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 49,28 

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 35,20 

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 35,20 

E56 *

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

€ 49,28 

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 35,20 

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

 

 

E61 

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 98,56 

E62 

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 63,36 

E63 * 

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€ 52,80 

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 56,32 

Initiële wortelkanaalbehandeling

 

 

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 70,40 

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 35,20 

Bleken

 

 

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 56,32 

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 21,12 

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 88,00

Behandeling trauma-element

 

 

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 35,20 

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 14,08 

E43 * 

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 28,16 

E44 

Verwijderen spalk, per element

€ 7,04 

Aanbrengen rubberdam

 

 

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 13,30 

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

 

 

E31

Snij-/hoektand

€ 140,8

E32

Premolaar

€ 197,12 

E33

Molaar

€ 253,44 

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 28,16 

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 98,56

E37

Kijkoperatie

€ 84,48 

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

 

 

E88 

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

€ 70,40 

Gebruik operatiemicroscoop

 

 

E86 

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 95,04

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

 

 

E87 

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 70,4

VIII Kronen en bruggen (R)

 

 

a. Inlays en kronen

 

 

R08 *

Eénvlaks composiet inlay

€ 84,48

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 161,92 

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 211,20 

R11 *

Eénvlaksinlay

€ 126,72 

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 197,12 

R13 *

Drievlaksinlay

€ 281,60 

R14 

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€ 35,20 

R24 *

Kroon op natuurlijk element

€ 309,76 

R34 *

Kroon op implantaat

€ 281,60 

R29 *

Confectiekroon

€ 63,36

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 70,4

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 70,4

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 140,8

b. Brugwerk

 

 

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 211,20 

R45 *

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€105,60

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€176,00

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 35,20 

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€35,20

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 140,80 

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 211,20 

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 49,28 

R66 

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 28,16 

c. Restauraties diversen

 

 

R67 * 

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 30,27 

R70 

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 77,44

R71 *

 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 77,44

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 28,16 

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 70,40

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 35,20 

R77 

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 35,20 

R91 *

Wortelkap met stift

€ 176,00 

R92

Passen restauratieve proefopstelling in de mond

€ 95,04

d. Schildje van keramiek of kunststof

 

 

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 84,48

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 140,80 

e. Temporaire voorzieningen

 

 

R80 *

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

€ 35,20 

R85 *

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

€ 14,08

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk

Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

IX Behandelingen kauwstelsel (G)

 

 

a. Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

 

 

Onderzoek/diagnostiek bij OPD

 

 

G21

Functieonderzoek kauwstelsel

€ 126,72 

G22

Verlengd onderzoek OPD

€ 253,44 

G23

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 112,64 

Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)

 

 

G41

Consult OPD-therapie A (niet- complex)

€ 73,92 

G62 *

Stabilisatieopbeetplaat

€ 190,08 

G47

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

€ 84,48 

Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.

 

 

G43

Consult OPD-therapie B (complex)

€ 142,21

G44 *

Therapeutische injectie

€ 77,44 

G46 *

Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)

€ 56,32 

G48

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

€ 140,80 

b. Beetregistraties

 

 

G10

Niet-standaard beetregistratie

€ 105,60 

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10

 

 

G11

Scharnierasbepaling

€ 105,60

G12

Centrale relatiebepaling

€ 98,56 

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 70,40 

G14

 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 633,61 

G16

Therapeutische positiebepaling

€35,20

G20

Beetregistratie intra-oraal

€70,40

Diversen

 

 

G09

Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

€ 38,02 

G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

€ 35,20 

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

€ 387,21

G75

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

€ 70,40

G68*

Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat

€ 56,32

G69 *

Beetbeschermingsplaat

€ 77,44

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 70,40

c. Snurk- en slaapstoornisbeugel

 

 

G71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 352,01 

G72

Controlebezoek MRA

€ 35,20 

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

€ 56,32

d. Myofunctionele apparatuur

 

 

G74 *

Plaatsen van myofunctionele apparatuur

€ 95,04 

G76 *

Consult myofunctionele therapie

€ 26,75

X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

 

 

a. Onderdeel A

 

 

H11

Trekken tand of kies

€ 52,80

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 39,42 

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 7,36 

H26

Hechten weke delen

€ 77,44 

H50

Terugzetten tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 70,40 

H55 

Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 21,12

b. Onderdeel B

 

 

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 70,40

H33

Hemisectie van een molaar

€ 84,48 

H34

Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak

€ 84,48 

H35

Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie

€ 84,48 

H36

Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling

€ 77,44

H37*

Onderzoek ten behoeve van deuitvoering voor een autotransplantaat behandeling.

€ 119,68

H38

Uitvoeren eerste autotransplantaat

€ 353,09

H39

Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting

€ 139,39

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 63,36

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 42,24

Wortelpuntoperatie per tandwortel

 

 

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 84,48

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

€ 112,64 

H44

Primaire antrumsluiting

€ 77,44

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 98,56 

Cyste-operatie

 

 

H60

Marsupialisatie 

€ 98,56 

H65

Primaire sluiting

€ 190,08 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

 

 

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 98,56

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 190,08 

H80 

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 133,76 

H85 

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 225,28

XI Kunstgebitten (P)

 

 

a. Gedeeltelijk kunstgebit

 

 

P001 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak

€ 105,60 

P002 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak

€ 211,20 

P003 *

Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak

€ 288,64 

P004 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak

€ 394,25 

b. Volledig kunstgebit

 

 

P020 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 211,20

P021 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 281,60 

P022 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 457,61 

P023 *

Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak

€ 140,80

c. Toeslagen

 

 

P040 

Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit

€ 76,03 

P041 

Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 35,20

P042 

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 70,40 

P043 

Toeslag voor frontopstelling en/ of beetbepaling in aparte zitting

€ 42,24

P044 

Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak

€ 95,04 

P045 

Toeslag immediaat kunstgebit

€ 17,6

P046 

Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 56,32 

P047 

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 21,12

P048 

Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls

€ 105,60 

P049 

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 70,40

d. Aanpassingen bestaand kunstgebit

 

 

P060 

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

€ 49,28 

P061

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak

€ 49,28 

P062 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak

€ 99,27

P063 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak

€ 99,97

P064 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak

€ 86,59

P065 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak

€ 90,11 

P066 *

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

€ 197,12 

P067 

Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit

€ 35,20 

P068 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 21,12

P069 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 56,32

P070 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 19,95 

P071 *

Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 53,20 

P072 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 53,20 

e. Nazorg

 

 

Onder prothetische nazorg wordt verstaan:

 

• het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit;

 

• het aanpassen van het kunstgebit;

 

• het verhelpen van drukplaatsen;

 

• het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen.

 

XII Implantaten (J)

 

 

e. Diversen

 

 

J050

- Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het lotnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H38, U05, U25 en U35 in rekening te brengen.

kostprijs

J051*

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€ 24,02 

J052

Prepareren donorplaats

€ 162,12

J053

Toeslag esthetische zone, per kaakhelft

€ 81,06 

J054

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

€ 126,09

J055

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie

€ 135,10 

J056*

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

€ 138,10

J057

Kosten implantaat

€ 387,76

J058

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

€ 12,01 

J059

Grondig submucosaal reinigen implantaat

€ 28,22

J060*

Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat

€ 312,23 

f. Mesostructuur

 

 

J070*

Plaatsen eerste drukknop

€144,11

J071*

Plaatsen elke volgende drukknop

€ 42,03

J072*

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

€ 246,18

J073*

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 78,06

g. Prothetische behandeling na implantaten

 

 

J080*

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

€ 618,45

J081*

Klikgebit in de onderkaak

€ 402,29 

J082*

Klikgebit in de bovenkaak

€ 402,29 

J083*

Omvorming tot klikgebit

120,09

J084*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 156,11 

J085*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 180,13

J086*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 210,15

J087

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten

€ 102,07

J088

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten

€ 132,10

J089

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten

€ 162,12

J180*

Gedeeltelijk klikgebit van kunststof

€ 211,20

J181*

Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)

€ 394,25

J183*

Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit

€ 120,09

J184*

Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak

€ 56,32

h. Nazorg implantologie

 

 

J090

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 66,05

J091

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 108,08

i. Prothetische nazorg

 

 

J100*

Opvullen zonder staafdemontage

€ 168,12

J101*

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

€ 210,15 

J102*

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 240,18

J103*

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 270,20 

J104*

Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk

€ 21,12

J105*

Reparatie zonder staafdemontage

€ 66,05

J106*

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 126,09 

J107*

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 156,11 

J108*

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 186,14

J109*

Verwijderen en vervangen drukknop

€ 30,02 

J110*

Opvullen gedeeltelijk klikgebit

€ 168,12

J111*

Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk

€ 21,12

J112*

Reparatie gedeeltelijk klikgebit

€ 66,05

XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

 

 

U25 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

€ 16,03

U35 * 

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

€ 18,5

U05 *

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

18,5

XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

 

 

Y01

Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten

€ 16,03 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten